מדיניות סביבתית

ביוסויל מספקת ללקוחותיה שירותי טיפול ביולוגי בקרקעות ובבוצות המכילות מזהמים אורגניים.

ביוסויל מקפידה כי שירותי הטיפול הניתנים על ידה ייעשו תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה, על בריאותם ושלומם של עובדיה והגורמים הבאים במגע עם הפסולת במתקניה, וכן תוך ציות מלא להוראות הדין החלות על פעילותה.

ביוסויל פועלת לשמר את מעמדה כחוד החנית הטכנולוגית בתחום הטיפול הביולוגי בישראל. לשם כך משקיעה ביוסויל משאבים ניכרים בתחום המחקר והפיתוח של תחומי פעילותה, תוך הסתייעות בידע אקדמי ויישומי מהארץ והעולם.

ביוסול מקנה חשיבות עליונה להתנהלות מסחרית הוגנת וישרה, וסבורה כי אמינותה ויושרה, הן האבן הראשה לכלל פעילותה, עיקר ההצדקה לקיומה ותנאי הכרחי להמשך פיתוחה ושגשוגה.

ביוסויל רואה בעובדיה נכס אנושי חיוני שיש לקדמו ולטפחו בהתמדה. ביוסויל מייחסת חשיבות עליונה לבטיחות, גהות ורווחת עובדיה ומשכך, משקיעה מאמצים ומשאבים בהדרכה, הכשרה והסמכה מקצועית מתאימים.

ממונה הסביבה במפעל ביוסויל ואיש הקשר לתלונות הציבור הינו מר עמית גולן, מנהל המפעל.
דואר אלקטרוני- AmitG@Biosoil.co.il.