FIX_פנורמי_בננה.jpg
Metapsim.jpg
Tipul_003.jpg
005.jpg
FIX_פנורמי_בננה.jpg

מהו טיפול ביולוגי


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

SCROLL DOWN

מהו טיפול ביולוגי


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

מהו טיפול ביולוגי

במקרים של זיהומי קרקע ניתן ליישם את טכנולוגיית הטיפול הביולוגי במספר אופנים; לאחר חפירת הקרקע המזוהמת ניתן ליישם את הטיפול הביולוגי בסמוך לאתר המזוהם על-גבי תשתית מתאימה (On Site) או באתר טיפול ייעודי-מורשה דוגמת זה המופעל על ידי ביוסויל בנאות חובב (Ex Situ). במקרים בהם קיימת מניעה לחפור את הקרקע המזוהמת, ניתן לטפל בזיהום באמצעות החדרת חומרים לקרקע אשר יאפשרו למיקרואורגניזמים סביבה אופטימלית הדרושה לפירוק המזהמים (In Situ).

שיטת הטיפול המיושמת במתקני ביוסויל שבנאות חובב מבוססת על ערימה ביולוגית (Bio-Pile), במסגרתה פועלת ביוסויל לקיים ולשמר תנאים אופטימאליים יציבים הדרושים לפעילות המיקרואורגניזמים. לשם כך נשמרים תנאי לחות, pH, טמפרטורה וחמצן מתאימים, וזאת באמצעות הוספת חמצן, רטיבות וחומרי הזנה, בכמות ומהסוג הדרושים לקיום פעילות אירובית בערימה.

טיפול ביולוגי (Bioremediation) מוגדר כתהליך שבו מתרחש פירוק ביולוגי של תרכובות אורגניות לתרכובות פשוטות יותר על-ידי מיקרואורגניזמים. בתהליך הטיפול מנצל המיקרואורגניזם את התרכובות האורגניות להגדלת הביומסה או לתהליך הנשימה.

השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת המתקבלת ממגוון רחב של לקוחות בתעשייה. תהליך הטיפול בפסולת המסוכנת מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם, או עם הגעה לערכים המאפשרים להטמין את הפסולת במטמנה לחומרים מסוכנים הנמצאת בנאות חובב.

במדינת ישראל, אימץ המשרד להגנת הסביבה את ערכי הסף להטמנה במטמנה לחומרים מסוכנים, אשר נקבעו בדירקטיבה האירופאית למטמנות (EC/2003/33).

Metapsim.jpg

יתרונות הטכנולוגיה


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

יתרונות הטכנולוגיה


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

יתרונות הטכנולוגיה

סביבתי – תהליך הטיפול הביולוגי עושה שימוש בתהליכים טבעיים, המאפשרים פירוק של חומרים אורגנים רעילים עד להפיכתם לתוצרים סופיים שאינם רעילים.

כלכלי – האנרגיה אותה נדרש להשקיע במסגרת תהליך הטיפול הביולוגי נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לזו שנדרש להשקיע בחלופות טיפול אחרות המתבססות למשל על שריפה וחמצון.

מסיבות אלה תהליך הטיפול הביולוגי מוכר בעולם כתהליך סביבתי אשר נהנה מיתרונות שמאפשרים לו להיות זול יותר בהשוואה לטכנולוגיות טיפול אחרות. 

Tipul_003.jpg

מתקני הטיפול


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

מתקני הטיפול


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

מתקני הטיפול בביוסויל

מתקן בשיטת אוורור מאולץ

במתקן הטיפול של ביוסויל הפועל בשיטת האוורור המאולץ נעשה שימוש במערכת אוורור הנמצאת בבסיס ערימת הפסולת המחוברת לסעפת צינורות הכוללת מערכת טיפול בפליטות, המאפשרת פליטה מוקדית ומבוקרת. בדומה לאוורור מכאני, מערכת האוורור המאולץ מאפשרת אף היא קיומה של אספקת חמצן אופטימלית לחיידקים. מתקן הנשען על מערכת אוורור מאולץ נהנה מיתרונות רבים, כמו למשל, כושר קליטה גדול יותר של פסולת בתא שטח נתון ואפשרות לאוטומציה של מרבית משלבי תהליך הטיפול. 

מתקן בשיטת אוורור מכאני

במתקני הטיפול של ביוסויל הפועלים בשיטת האוורור המכאני נעשה שימוש בכלים הנדסיים אשר מאפשרים לחיידקים אספקת חמצן אופטימלית הדרושה לשם שימור התהליך ויעילותו. בכך מתאפשרים תנאים אירוביים, אשר בהעדרם, עלולים להיפלט לאוויר גזים רעילים המלווים בריחות לוואי וכן להביא להאטת תהליך הטיפול.

אוורור מכאני תורם גם להגברת יעילות הטיפול כתוצאה משיפור נוסף הנגרם לתכונות הפיסיקאליות של הבוצה וכתוצאה משיפור ההומוגניות שלה.

מתקן הקליטה

בוצות ממתקני טיפול בשפכים תעשייתיים (Biosolids) או בוצות הנוצרות בתהליכי זיקוק, המגיעות לטיפול ביולוגי בביוסויל, מועברות תחילה למתקן הקליטה הסגור והשאוב למערכת ייעודית לטיפול בפליטות. במתקן הקליטה עוברת הבוצה תהליכים שונים המקנים לבוצה תכונות פיסיקאליות הנדרשות לשם התחלת תהליך הטיפול. עם הגעה לתכונות הרצויות ולאחר שהובטח כי הפליטות לאוויר עומדות בתקנים המתאימים, מועברת הבוצה להמשך טיפול במתקנים השונים העומדים לרשותה של ביוסויל הפועלים בטכנולוגיות מתקדמות שונות.

005.jpg

סוגי הפסולת


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

סוגי הפסולת


השימוש שביוסויל עושה בתהליך הטיפול הביולוגי, משמש לטובת פירוק של מזהמים אורגנים הנמצאים בפסולת המסוכנת. הטיפול מסתיים עם הגעה לערכי סף אשר מאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם.

סוגי הפסולת המגיעים לטיפול

בוצות מתהליכי זיקוק (Oily Sludge)

בוצות אלו נוצרות על-פי רוב בתהליכי זיקוק של נפט ושמנים. בוצות מתהליכי זיקוק מתאפיינות בתכולת חומר אורגני גבוהה יחסית, בצפיפות נמוכה של חיידקים ובתכולת מתכות כבדות גבוהה. מאפיינים אלו הופכים את הטיפול בבוצה למורכב וייחודי. במהלך שנותיה טיפלה ביוסויל באלפי טונות של בוצה שהגיעה ממקורות שונים בתעשייה ובכך יצרה ללקוחותיה חלופת טיפול יעילה וזולה יותר בהשוואה לפתרונות "המקובלים".

בוצות ממתקני טיפול בשפכים (Biosolids)

בוצות ממתקני טיפול בשפכים המתקבלות לטיפול בביוסויל הן תוצר לוואי של תהליכי טיפול ביולוגי בשפכים תעשייתיים. בוצות אלו מתאפיינות באוכלוסייה מיקרוביאלית פעילה. ביוסויל קולטת בוצות מט"ש ממגוון רחב של מפעלים בתעשייה, כך שנוצרת שונות גבוהה בהרכב המזהמים של הפסולת. תחת תנאי הפתיחה האמורים, הפחתת החומר האורגני לערכי סף המאפשרים את הטמנת הבוצה- מעידים על יכולת טכנולוגית מוכחת וגבוהה.

שפכים תעשייתיים (Industrial Waste Waters)

ביוסויל קולטת לטיפול מהתעשייה שפכים מזוהמים בעלי תכולה אורגנית גבוהה ועושה בהם שימוש במסגרת תהליכי הטיפול השונים במתקניה. הסינרגיה בין תהליכי הטיפול בביוסויל לבין השימוש שנעשה בשפכים, מאפשר לה להציע ללקוחותיה חלופת טיפול כלכלית בהשוואה לפתרונות הטיפול המסורתיים.  

קרקעות מזוהמות (Polluted Soil)

מזה למעלה מעשור קולטת ביוסויל לטיפול במתקניה קרקעות מזוהמות במגוון רחב של מזהמים אורגניים. הניסיון הרב שצברה ביוסויל בטיפול במזהמים אורגניים מורכבים, הקנה לה מומחיות ייחודית וחסרת תקדים בישראל בכל הקשור לטיפול בקרקעות מזוהמות. הטיפול בקרקעות מזוהמות משלב טכנולוגיות טיפול חדשניות, חלקן פותחו בביוסויל, שנועדו לשפר את יעילות הטיפול ולקצר את משכו. עם סיום הטיפול בקרקע, נעשה בה שימוש חוזר כתחליף לחומרי גלם חדשים במסגרת תהליכי הטיפול בפסולת המתקיימים בחברה לשירותי איכות הסביבה. על לקוחותיה של ביוסויל נמנים, בתי הזיקוק, חברות הדלק, הנדל"ן והתעשייה המובילים בישראל.